Søg
  • Jagt 360

Jagttegn & Jagtprøven - det med småt

Opdateret: 9. maj 2019


For at gå på jagt i Danmark skal man have jagttegn. Det får man ved at bestå jagtprøven, som arrangeres af Skov & Naturstyrelsen. For at kunne få jagttegn skal man opfylde følgende krav:

1) Være fyldt 16 år. 2) Have bopæl (folkeregisteradresse) i Danmark. 3) Godkendes af justitsministeren. 4) Have bestået det lovpligtige våbenkursus, som er en del af jagttegnsundervisningen.


Jagtprøverne afholdes over hele landet, og der er to årlige prøveperioder; forår og efterår. Det koster 215 kr. i prøvegebyr til staten at gå til jagtprøve, og en jagtprøve består af både en teoretisk og en praktisk prøve.


Den teoretiske prøve aflægges først, og her skal du svare rigtigt på min. 36 af 40 spørgsmål indenfor forskellige relevante emner. Består du teorien fortsætter du til den praktiske prøve, og her skal du vise at du kan håndtere et jagtgevær sikkerhedsmæssigt korrekt, samt at du kan vurdere om skudafstanden er forsvarlig til min. 5 af 6 silhouetfigurer af forskellige vildtarter. 


Efter du har bestået jagtprøven og har fået dit jagttegn vil du kunne erhverve glatløbet haglgevær, men du må dog ikke gå på jagt førend du har bestået en haglskydeprøve hos Naturstyrelsen, hvor du viser, at du kan ramme 6/18 lerduer. 


Jagttegnsundervisningen er baseret på, at du som kursist selv tager ansvar for egen læring, og vores kurser er typisk kortere end mange andre jagttegnskurser, fordi vi ikke bruger megen undervisningstid på repetition. Det forventer vi at du selv klarer derhjemme.

Til gengæld prioriterer vi en grundig gennemgang af den teori, som du skal kende for at kunne bestå jagtprøven.


Vi lægger meget vægt på, at du som kursist skal udvikle en ansvarlig, og etisk holdning til jagt, samt en forståelse for at jagt, samt en forståelse for at jagt er en naturlig del af praktisk naturforvaltning. Derfor behandler vi også emner, som du måske ikke lige kan finde i din jagttegnsbog.


Erfaringsmæssigt er det dog ofte den praktiske del af prøven som volder vores elever problemer, og derfor træner vi afstandsbedømmelse og praktisk våbenhåndtering individuelt med alle elever, således at du hurtig bliver fortrolig med sikker våbenhåndtering.


Skydebanedagene ligger på hverdage og det er obligatorisk at deltage i disse. Hver elev skal påregne ca. en time på skydebanen pr. gang over minimum 2 gange.


Den teoretiske del af undervisningen foregår i Lyngby-Tårbæk jagtforenings fine lokaler på Kulsviervej i Lyngby, og den praktiske del foregår dels i Lyngby, dels på skydebanerne ved Sjælsø.

70 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle