den_nye_jaeger_edited.jpg

Meld dig til Jagttegns hold efterår 2022

 Der udbydes et jagttegnskursus med start i August. Begrænset antal pladser.

Kurset et komprimeret forløb over weekenddage og hverdage.

Kurset er obligatorisk for at gå til jagttegns prøve, og man skal gennemføre hele kurset


Kurset sigter specifikt imod efterårets prøver hos Naturstyrelsen. ​

Endelige datoer kommer i løbet af foråret, men er en  kombination af mandags aftener i Lyngby og 4 weekenddage i Høvelte eller Sorø.

 • Start mandag 22 august

 • Sidste undervisning  19 september

 

Kurset sigter specifikt imod efterårets prøver hos Naturstyrelsen.  Lektionsplanen ser typisk ud som nedenfor.

 

 • Opstart & introduktion til teori og praktik, jagtvåben
   

 • Vildtkendskab, jagtetik, afstandsbedømmelse og våbenbetjening
   

 • Vildtkendskab og Biologi, jagtlovgivning ”
   

 • Afstandsbedømmelse, våbenbetjening, vildtbiologi 

 • Afstandsbedømmelse, våbenbetjening, vildtforvaltning

 

 • Repetition og afpudsning 

 • Vildtkendskab, jagtvåben, afstandsbedømmelse og våbenbetjening
   

Hver aspirant skal under kurset skyde to gange på to forskellige dage. Skydningen planlægges individuelt ca. én time pr. gang og aftales nærmere når vi mødes til opstarten. Skydningen vil fortrinsvis finde sted i Sorø.

 

Jagttegnskurset har en høj undervisningskvalitet og undervisning i et højt tempo. Der er en del hjemmearbejde og forberedelse er en forudsætning for at bestå jagttegnsprøven.
 

Undervisere

Undervisningen foretages af Lars Fog og Bo Lippert-Larsen. Vi er begge Jagttegnskursuslærere fra Danmarks Jægerforbund og har begge haft jagttegn siden vi tog det sammen da vi var 16, så det bliver til over 40 års jagterfaring hver.  Vi har begge ligeledes baggrund som officerer i forsvaret, og er vant til at undervise i våbenbetjening. Erfaringen viser netop at det ofte er våbenbetjeningen og afstandsbedømmelsen, der volder problemer til jagtprøven. 

 

Vi anvender mange forskellige undervisningsformer og har en høj elevaktivering. Du bliver udfordret, udviklet, underholdt og ikke mindst uddannet frem mod at kunne bestå jagttegnsprøven !

 

Man kommer IKKE sovende til et jagttegn, der skal læses, høres efter og selvstuderes. Du skal altså selv yde en del, men til gengæld lover vi - du bliver så klar som du kan blive (proportionalt med din indsats) - til at kunne bestå jagttegnsprøven.

Teoriundervisningen foregår indendørs, mens praktik og skydning er udendørs. Der veksles mellem teori og praktik alle gange.

 

Undervisningen finder sted i Lyngby-Tårbæk jagtforenings lokaler og område på Kulsviervej i Lyngby.

Kurset koster 4.900 kr inkl moms. Gebyret inkluderer al undervisning, skydebaneleje samt alle patroner, lerduer og forsikringer.

 

Undervisningsmateriale (Ikke inkluderet i kursusgebyr.) Vi underviser efter jagttegnsmateriale fra  Institut for Jagt, bog og app købes på nettet her. Du vil få en rabatkode til køb af materiale ved tilmelding til kurset.

 

Interesseret ? 

Meld dig til ved at tage kontakt til Bo eller Lars . Bo kan nås på telefon 2929-4488. Lars kan nås på telefon

2280-9328. Eller send en mail med kontaktinformation til bo@jagt360.dk.

Læs mere om Jagtprøven mm på min blog.