top of page
den_nye_jaeger_edited.jpg

Meld dig til Jagttegns hold efterår 2024

 Der udbydes et jagttegnskursus med start i August. Begrænset antal pladser.

Kurset et komprimeret forløb over weekenddage og hverdage.

Kurset er obligatorisk for at gå til jagttegns prøve, og man skal gennemføre hele kurset


Kurset sigter specifikt imod at gå til efterårets prøver hos Naturstyrelsen. ​

Undervisningsdagene er en  kombination af mandags aftener og weekenddage.
 

  1. Lørdag   24 August Intro og Våbenbetjening, Lyngby           10-16

  2. Mandag 26 August Teori,                                  Lyngby           18-21

  3. Lørdag   31 August Skydning/Afstand             Høvelte          10-16 

  4. Mandag 02 September, Teori                           Lyngby           18-21

  5. Søndag 08 September Skydning/Afstand       Lyngby           10-16 

  6. Mandag 09 September Teori                            Lyngby           18-21

  7. Lørdag 14 September, Skydning/Afstand        Høvelte          09-16

  8. Mandag 16  September, Teori                           Lyngby          18-21                  

  9. Søndag 22 September Teori, Afslutning          Lyngby          10-16​

 

Hver aspirant skal under kurset skyde to gange på to forskellige dage. Skydningen kombineres med våbenbetjening og afstandsbedømmelse på en bane svarende til den praktiske jagtprøve. Eventuel ekstra skydning planlægges individuelt efter behov ca. én time pr. gang og aftales nærmere efter anden skydning. Skydningen vil fortrinsvis finde sted i Høvelte.

 

Jagttegnskurset har en høj undervisningskvalitet og undervisning i et højt tempo. Der er en del hjemmearbejde og forberedelse er en forudsætning for at bestå jagttegnsprøven.
 

Undervisere

Undervisningen foretages af Bo Lippert-Larsen. Jeg er Jagttegnskursuslærer fra Danmarks Jægerforbund og har haft jagttegn siden jeg var 16, så det bliver til over 45 års jagterfaring.  Jeg er også flugtskydningsinstruktør og er vant til at undervise i våbenbetjening. Erfaringen viser netop at det ofte er våbenbetjeningen og afstandsbedømmelsen, der volder problemer til jagtprøven. 

 

Jeg anvender forskellige undervisningsformer og har en høj elevaktivering. Du bliver udfordret, udviklet, underholdt og ikke mindst uddannet frem mod at kunne bestå jagttegnsprøven !

 

Man kommer IKKE sovende til et jagttegn, der skal læses, høres efter og selvstuderes. Du skal altså selv yde en del, men til gengæld lover vi - du bliver så klar som du kan blive (proportionalt med din indsats) - til at kunne bestå jagttegnsprøven.

Teoriundervisningen foregår indendørs, mens praktik og skydning er udendørs. Der veksles mellem teori og praktik alle gange.

 

Undervisningen finder sted i Lyngby-Tårbæk jagtforenings lokaler og område på Kulsviervej i Lyngby.

Kurset koster 4.900 kr inkl moms. Gebyret inkluderer al undervisning, skydebaneleje samt alle patroner, lerduer og forsikringer.

 

Du skal selv købe undervisningsmateriale (Ikke inkluderet i kursusgebyr.) Vi underviser efter jagttegnsmateriale fra Jægerforbundet og bogen Jagttegn med tilhørende lovsamling. Du vil få en rabatkode til køb af materiale ved tilmelding til kurset.

Interesseret ? 

Meld dig til ved at tage kontakt til Bo på telefon 2929-4488. Eller send en mail med kontaktinformation til bo@jagt360.dk.

Læs mere om Jagtprøven mm på min blog.

bottom of page