top of page
den_nye_jaeger_edited.jpg

Meld dig til Jagttegns hold efterår 2022

 Der udbydes et jagttegnskursus med start i August. Begrænset antal pladser.

Kurset et komprimeret forløb over weekenddage og hverdage.

Kurset er obligatorisk for at gå til jagttegns prøve, og man skal gennemføre hele kurset


Kurset sigter specifikt imod at gå til efterårets prøver hos Naturstyrelsen. ​

Undervisningsdagene er en  kombination af mandags aftener og weekenddage.
 

 1. Lørdag     20 August Intro og Våbenbetjening,   Lyngby           10-16

 2. Søndag    21 August, Skydning/Afstand,             Sorø               10-16

 3. Mandag   22 August Teori,                                    Lyngby           18-21

 4. Mandag   29 August, Teori,                                   Lyngby           18-21

 5. Mandag   05 September, Teori                             Lyngby            18-21

 6. Lørdag     10 September Skydning/Afstand        Sorø                 09-16 

 7. Mandag   12 September Teori                              Lyngby            18-21

 8. Lørdag     17 September, Teori/Praktik                 Lyngby            10-16

 9. Mandag   19 September Teori, Afslutning           Lyngby            18-21​
   

Hver aspirant skal under kurset skyde to gange på to forskellige dage. Skydningen kombineres med våbenbetjening og afstandsbedømmelse på en bane svarende til den praktiske jagtprøve. Eventuel ekstra skydning planlægges individuelt efter behov ca. én time pr. gang og aftales nærmere efter anden skydning. Skydningen vil fortrinsvis finde sted i Sorø.

 

Jagttegnskurset har en høj undervisningskvalitet og undervisning i et højt tempo. Der er en del hjemmearbejde og forberedelse er en forudsætning for at bestå jagttegnsprøven.
 

Undervisere

Undervisningen foretages af Lars Fog og Bo Lippert-Larsen. Vi er begge Jagttegnskursuslærere fra Danmarks Jægerforbund og har begge haft jagttegn siden vi tog det sammen da vi var 16, så det bliver til over 40 års jagterfaring hver.  Vi har begge ligeledes baggrund som officerer i forsvaret, og er vant til at undervise i våbenbetjening. Erfaringen viser netop at det ofte er våbenbetjeningen og afstandsbedømmelsen, der volder problemer til jagtprøven. 

 

Vi anvender forskellige undervisningsformer og har en høj elevaktivering. Du bliver udfordret, udviklet, underholdt og ikke mindst uddannet frem mod at kunne bestå jagttegnsprøven !

 

Man kommer IKKE sovende til et jagttegn, der skal læses, høres efter og selvstuderes. Du skal altså selv yde en del, men til gengæld lover vi - du bliver så klar som du kan blive (proportionalt med din indsats) - til at kunne bestå jagttegnsprøven.

Teoriundervisningen foregår indendørs, mens praktik og skydning er udendørs. Der veksles mellem teori og praktik alle gange.

 

Undervisningen finder sted i Lyngby-Tårbæk jagtforenings lokaler og område på Kulsviervej i Lyngby.

Kurset koster 4.900 kr inkl moms. Gebyret inkluderer al undervisning, skydebaneleje samt alle patroner, lerduer og forsikringer.

 

Du skal selv købe undervisningsmateriale (Ikke inkluderet i kursusgebyr.) Vi underviser efter jagttegnsmateriale fra Jægerforbundet og bogen Jagttegn med tilhørende lovsamling. Du vil få en rabatkode til køb af materiale ved tilmelding til kurset.

Interesseret ? 

Meld dig til ved at tage kontakt til Bo eller Lars . Bo kan nås på telefon 2929-4488. Lars kan nås på telefon

2280-9328. Eller send en mail med kontaktinformation til bo@jagt360.dk.

Læs mere om Jagtprøven mm på min blog.

bottom of page