top of page
den_nye_jaeger_edited.jpg

Meld dig til Jagttegns hold forår 2023

 Der udbydes et jagttegnskursus med start i april/maj. Begrænset antal pladser.

Kurset et komprimeret forløb over weekenddage og hverdage.

Kurset er obligatorisk for at gå til jagttegns prøve og man skal gennemføre hele kurset

Undervisningsdagene er en  kombination af mandags aftener og weekenddage.
 

 1. Lørdag     18 Marts Intro og Våbenbetjening, Lyngby          10-16

 2. Mandag   20 MartsTeori,                                   Lyngby          18-21

 3. Mandag   27 Marts Teori,                                  Lyngby          18-21

 4. Lørdag     15 April, Skydning/Afstand,             Sorø               09-16

 5. Mandag   17 April, Teori,                                   Lyngby          18-21

 6. Lørdag     22 April, Teori/Praktik                       Lyngby          10-16

 7. Mandag   01 Maj, Teori                                     Lyngby           18-21

 8. Lørdag     06 Maj Skydning/Afstand                Sorø                09-16 

 9. Mandag   08 Maj Teori,                                     Lyngby           18-21


Kurset sigter specifikt imod at gå til prøve i løbet af forårets, og sommerens prøver hos Naturstyrelsen.  Lektionsplanen ser typisk ud som nedenfor.

 

 • Opstart & introduktion til teori og praktik, jagtvåben
   

 • Vildtkendskab, jagtetik, afstandsbedømmelse og våbenbetjening
   

 • Vildtkendskab og Biologi, jagtlovgivning ”
   

 • Afstandsbedømmelse, våbenbetjening, vildtbiologi 

 • Afstandsbedømmelse, våbenbetjening, vildtforvaltning

 

 • Repetition og afpudsning 

 • Vildtkendskab, jagtvåben, afstandsbedømmelse og våbenbetjening

 

Hver aspirant skal under kurset skyde to gange på to forskellige dage. Skydningen kombineres med våbenbetjening og afstandsbedømmelse på en bane svarende til den praktiske jagtprøve. Eventuel ekstra skydning planlægges individuelt efter behov ca. én time pr. gang og aftales nærmere efter anden skydning. Skydningen vil fortrinsvis finde sted i Sorø.

 

Jagttegnskurset har en høj undervisningskvalitet og undervisning i et højt tempo. Der er en del hjemmearbejde og forberedelse er en forudsætning for at bestå jagttegnsprøven.
 

Undervisere

Undervisningen foretages af Lars Fog og Bo Lippert-Larsen. Vi er begge Jagttegnskursuslærere fra Danmarks Jægerforbund og har begge haft jagttegn siden vi tog det sammen da vi var 16, så det bliver til over 40 års jagterfaring hver.  Vi har begge ligeledes baggrund som officerer i forsvaret, og er vant til at undervise i våbenbetjening. Erfaringen viser netop at det ofte er våbenbetjeningen og afstandsbedømmelsen, der volder problemer til jagtprøven. 

 

Vi anvender mange forskellige undervisningsformer og har en høj elevaktivering. Du bliver udfordret, udviklet, underholdt og ikke mindst uddannet frem mod at kunne bestå jagttegnsprøven !

 

Man kommer IKKE sovende til et jagttegn, der skal læses, høres efter og selvstuderes. Du skal altså selv yde en del, men til gengæld lover vi - du bliver så klar som du kan blive (proportionalt med din indsats) - til at kunne bestå jagttegnsprøven.

Teoriundervisningen foregår indendørs, mens praktik og skydning er udendørs. Der veksles mellem teori og praktik alle gange.

 

Undervisningen finder sted i Lyngby-Tårbæk jagtforenings lokaler og område på Kulsviervej i Lyngby.

Kurset koster 4.900 kr inkl moms. Gebyret inkluderer al undervisning, skydebaneleje samt alle patroner, lerduer og forsikringer.

 

Du skal selv købe undervisningsmateriale (Ikke inkluderet i kursusgebyr.) Vi underviser efter jagttegnsmateriale fra Jægerforbundet og bogen Jagttegn med tilhørende lovsamling. Du vil få en rabatkode til køb af materiale ved tilmelding til kurset.

 

Interesseret ? 

Meld dig til ved at tage kontakt til Bo eller Lars . Bo kan nås på telefon 2929-4488 Lars kan nås på telefon

2280-9328. Eller send en mail med kontaktinformation til bo@jagt360.dk.

Læs mere om Jagtprøven mm på min blog.

bottom of page